Chung cư westbay

Chi tiết

 • Căn 45m2 – 1PN, 1WC – Giá bán từ 860tr

 • Căn 45m2 – 1PN, 1WC – Giá thuê căn hộ từ 4 triệu/tháng

 • Căn 50m2 – 2PN, 1WC – Giá từ 910tr

 • Căn 50m2 – 2PN, 1WC – Giá thuê căn hộ từ 4 triệu/tháng

 • Căn 55m2 – 2PN, 1WC – Giá từ 1.2 tỷ

 • Căn 55m2 – 2PN, 1WC – Giá thuê căn hộ từ 5 triệu/tháng

 • Căn 60m2 – 2PN, 2WC – Giá từ 1 tỷ 550tr

 • Căn 60m2 – 2PN, 2WC – Giá thuê căn hộ từ 5,5 triệu/tháng

 • Căn 65m2 – 2PN, 1WC – Giá từ 1 tỷ 450tr

 • Căn 65m2 – 2PN, 1WC – Giá thuê căn hộ từ 6 triệu/tháng

 • Căn 90m2 – 2PN, 1WC – Giá từ 1 tỷ 850tr

 • Căn 90m2 – 2PN, 1WC – Giá thuê căn hộ từ 7 triệu/tháng

Call: 096.94.16661